En grønlandsk naturattraktion

Den grønlandske indlandsis er en gigantisk iskappe, der både overvælder og forundrer naturelskere. Indtrykkene af isens storhed og larmende stilhed er minder, du aldrig glemmer fra dit første møde med indlandsisen.

Du kan både flyve, sejle, køre og vandre til isranden, som ved kanten er op til 100.000 år gammel.

"Du kan både flyve, sejle, køre og vandre til isranden, som ved kanten er op til 100.000 år gammel."

"Flere kendte sportsbegivenheder i Grønland rummer etaper til indlandsisen."

Adgang til indlandsisen

Nogle steder kan du gå på dette permanente historiske mindesmærke fra sidste istid, for eksempel ved Kangerlussuaq. Det er en oplevelse af en anden verden!

Rejsende med hang til ekstreme oplevelser har også mulighed for at krydse indlandsisen. Det er en stor udfordring, der kræver særlige tilladelser og kompetencer, som kun få bureauer har specialiseret sig i at udbyde og arrangere.

Flere kendte sportsbegivenheder i Grønland rummer etaper til indlandsisen.

Indlandsisens udbredelse

Indlandsisen danner enorme gletsjere, der af tyngdekraften presses ud mod kysterne.

Her brækker isen af og bliver til de isbjerge, som er en af Grønlands store naturattraktioner.

Isens samlede areal på 1,8 millioner km² svarer til 14 gange Englands størrelse. Det isfrie område udgør 350.000 km² - svarende til arealet af Tyskland.

"Her brækker isen af og bliver til de isbjerge, som er en af Grønlands store naturattraktioner."

"Isen gemmer på 10 procent af verdens ferskvandsreserver."

Indefrosset ferskvand

Indlandsis har dækket store dele af Grønland de sidste 2-3 millioner år, men aktive gletsjere og konstant afsmeltning har sørget for at udskifte isen mange gange.

Den aldrende iskappe måler fra få meter ved iskanten til over 3.200 meter på det højeste sted.

Isen gemmer på 10 procent af verdens ferskvandsreserver og på atmosfæriske partikler, som videnskabsfolk kan bruge til at få indsigt i Grønlands og Jordens klima hele 250.000 år tilbage.


Den smeltende indlandsis

Grønlands indlandsis smelter i dag langt hurtigere end ved årtusindeskiftet. Mange forskere mener, at isen årligt mister mere is end der dannes på ny.

Hvis al indlandsisen smeltede, ville verdenshavene stige med ca. 6-7 meter. Det sker heldigvis ikke fra den ene dag til den anden.

Men i tider med hede debatter om global opvarmning gør det et besøg ved den fascinerende indlandsis endnu mere tankevækkende.

Således er statsministre, ministre og højtstående embedsmænd de senere år valfartet til Ilulissat Isfjord for ved selvsyn at konstatere den øgede afsmeltning af isen.

"Grønlands indlandsis smelter i dag langt hurtigere end ved årtusindeskiftet."