"I Grønland findes der to racer af polarræven, den hvide og den blå, som begge skifter nuance sommer og vinter."

Den hvide og blå polarræv

I Grønland findes der to racer af polarræven, den hvide og den blå, som begge skifter nuance sommer og vinter.

Den hvide polarrævs pels skifter om sommeren til en mere broget grå-brunlig nuance på ryggen med grålige og hvide toner på bugen. Den blå polarræv skifter fra en mørk grå-brun sommerdragt til en grå-sort dragt om vinteren med en blålig nuance.

Man skønner, at der nogenlunde er lige mange af begge arter i Grønland, undtagen i de år, hvor bestanden af lemminger er i bund.

Lemminger er den hvide polarrævs vigtigste byttedyr, og et fald i populationen af lemminger påvirker naturligvis også bestanden af hvide polarræve.

Føde og størrelse

Polarræven er et kødædende dyr, der blandt andet lever af levninger fra isbjørnenes byttedyr og af sneharer, lemminger, fisk, krebsdyr, snegle, muslinger, fugleæg, men også af insekter og bær.

Den hvide polarræv finder det meste af sin føde på tundraen, mens den blå ræv fouragerer ved kysten, hvor den især finder sin føde i forbindelse med tidevandet.

Polarræven kan veje op til 8 kilo, og blive op til 70 cm lang med en hale på op til 35 cm. Polarræven findes over hele Grønland og jages kun i begrænset omfang. Den er ikke en truet dyreart.

"Polarræven findes over hele Grønland og jages kun i begrænset omfang. Den er ikke en truet dyreart."