"Isbjørnen er verdens største rovdyr på landjorden"

Et symbol på Arktis

Isbjørnen er verdens største rovdyr på landjorden, og er dermed større end andre bjørnearter. Dens fascinerende kræfter har gjort den til et ofte anvendt symbol på styrke i den arktiske verden. Blandt andet bruger Grønlands Selvstyre isbjørnen i det officielle rigsvåben.

Isbjørne omkring Grønland

I Grønland lever og yngler isbjørnen i det nordligste Vestgrønland og i Nordøstgrønland, men kan dog undertiden ses andre steder i Grønland, fordi den bevæger sig med drivisen.

Det er dog yderst sjældent, at indbyggere og turister ser en levende isbjørn. Chancerne for se isbjørn er størst, når man sejler med skibe langs kysten.

De vil forholdsvist let kunne spottes på grund af deres hvidgule pelse, som tydeligt adskiller sig fra pakisen og fra landskabet.

"De vil forholdsvist let kunne spottes på grund af deres hvidgule pelse, som tydeligt adskiller sig fra pakisen og fra landskabet."

"Den grønlandske isbjørn kan kun jages efter nogle ganske særlige betingelser"

Stor nytteværdi

Den grønlandske isbjørn kan kun jages efter nogle ganske særlige betingelser, men når et dyr nedlægges er der - som med alle andre fangstdyr i Grønland - tradition for at anvende alle dele af dyret.

Eksempelvis spises kødet, kraniet bruges som trofæ, kløerne til smykker og skindet til bukser eller i kamikker.

Miljøforurening truer bjørnen

Isbjørnen trues ikke af jagt, men derimod af miljøforurening. De såkaldte POP'er (persistent organic pollutants) har været afsløret i meget høje koncentrationer i isbjørne fra Østgrønland samt Svalbard.  Derved er der opstået bekymring for isbjørnens evne til at reproducere sig.

Samtidig bevirker den globale opvarmning, at polarisen smelter og dermed indsnævres isbjørnens fangstområder yderligere.

"Isbjørnen trues ikke af jagt, men derimod af miljøforurening"