"Vi kalder Grønland for Kalaallit Nunaat, Grønlændernes Land."

Det vilde grønlandske dyreliv

Vi kalder Grønland for Kalaallit Nunaat, Grønlændernes Land. Men i virkeligheden er det lige så meget Vildtets Land.

For verdens største ø rummer stor rigdom af spændende dyrearter, der alle har tilpasset sig det arktiske klima både til lands og til vands.

Spektakulære arktiske land- og havpattedyr

Isbjørnen er det største rovdyr og er om noget dyr indbegrebet af det vilde dyreliv. Den hvide isbjørn pryder Grønlands rigsvåben som symbolet for et vidtstrakt land, der også rummer andre særprægede dyr som moskusoksen, narhvalen og hvalrossen.

Sammen med rensdyret er moskusoksen nogle af de landpattedyr, som rejsende har bedst mulighed for at opleve, især ved Kangerlussuaq. Isbjørnen er en sjælden gæst ved beboede områder, og den ses oftest i øde fangstområder i Nord- og Østgrønland.

Ulve, polarræve, sneharer og andre mindre landpattedyr findes også, men opleves ikke så tit nær civilisation. Omkring 60 fuglearter yngler i Grønland, heriblandt havørnen.

"Ulve, polarræve, sneharer og andre mindre landpattedyr findes også."

"Hvaler forekommer overalt i Grønland og ses jævnligt i sommerperioden."

Hvaler forekommer overalt i Grønland og ses jævnligt i sommerperioden. Det er mest almindeligt at se finhvaler, pukkelhvaler og vågehvaler.
Men arter som Grønlandshval, blåhval og kaskelothval gæster dog også grønlandske farvande.

Mennesker og vildt i Grønland

Landpattedyrene er ligesom menneskene indvandret fra Canada og Alaska for flere tusinde år siden. Både land- og havpattedyr har for grønlænderne altid udgjort en vigtig ressource. Dyrene har spillet en central rolle for eksistensgrundlaget og for grønlændernes livsopfattelse.

I dag udgør jagt kun en vigtig indkomstkilde for fåtallige grønlændere. For langt de fleste er det en fritidshobby.

Bæredygtig trofæjagt på blandt andet moskusokser og sæler tilbydes til turister visse steder i Grønland. Jagten sker med uddannede guider, der sørger for forsvarlige jagter, hvor intet går til spilde.

"Bæredygtig trofæjagt på blandt andet moskusokser og sæler tilbydes til turister visse steder i Grønland."