"Grønlandsk hører til den eskimoiske sprogstamme."

Hele sætninger i et ord

Grønlandsk hører til den eskimoiske sprogstamme, som blandt andet er kendetegnet ved, at man danner ord ved en stamme, ét eller flere tilhæng og en endelse.

Et grønlandsk ord kan derfor blive meget langt og kan betyde, hvad der svarer til en hel sætning på andre sprog.

Forskellige dialekter

Det grønlandske sprog har groft opdelt fire dialekter; sydgrønlandsk, vestgrønlandsk, østgrønlandsk og thule-dialekten.

Vestgrønlandsk er det officielle sprog, som alle børn lærer foruden dansk og engelsk. I mindre byer og bygder tales der ofte udelukkende grønlandsk og måske kan dansk tales lidt og forstås.

Derfor er det en god idé at lære nogle enkelte ord under rejsen, der kan åbne op for kommunikationen.

"Derfor er det en god idé at lære nogle enkelte ord under rejsen, der kan åbne op for kommunikationen."

"I Grønland er man glade for, at gæster forsøger sig med grønlandske ord."

Grønlandske låneord

I Grønland er man glade for, at gæster forsøger sig med grønlandske ord. Og for at gøre det helt let, kan man begynde med at lære ordet "hej", som hedder "aluu" eller "farvel" der hedder "baaj" - næsten som det henholdsvis engelske "hello" og "(good)bye".

Lige netop disse ord er da også låneord, der sandsynligvis stammer fra den tid, da amerikanerne kom til Grønland under 2. Verdenskrig.

Et beskrivende sprog

Grønlandsk udvikler sig til stadighed som alle andre sprog, og når man ikke bruger låneord danner man rammende og særdeles beskrivende ord. Ordet 'computer' kaldes på grønlandsk 'qarasaasiaq', og det betyder direkte oversat en 'kunstig hjerne', mens ordet 'kartofler' kaldes 'naatsiiat' - egentlig 'noget, man venter længe på skal gro op'. Grønlandsk skriftsprog og udtale er et helt kapitel for sig selv. Det kan man læse om i flere af de bøger om det grønlandske sprog, der er tilgængelige på internettet.

"Ordet 'computer' kaldes på grønlandsk 'qarasaasiaq'."