"Længe før Columbus fik den tanke at sejle vestover for at finde en kortere vej til Indien, havde de skandinaviske nordboere etableret sig i Grønland."

I det frodige Sydgrønland ligger de velbevarede ruiner af en af de  første kristne kirker på det Nordamerikanske kontinent - Hvalseykirken.

Længe før Columbus fik den tanke at sejle vestover for at finde en kortere vej til Indien, havde de skandinaviske nordboere etableret sig i Grønland. De frodige sydgrønlandske fjorde havde tiltrukket nordboerne fra Island og der var etableret mange gårde og landbrug rundt omkring i det nye land.
Hvalsey kirke - mere end 1000 år gammel

Kristendommen var på fremmarch i Europa og nåede også den yderste forpost i Grønland. I år 1000 blev Kristendommen indført og snart blev de første kirker rejst. Hvalseykirken er formentlig bygget i 1300-tallet, men er den bedst bevarede af de grønlandske kirker fra den tid.

"Kristendommen var på fremmarch i Europa."

"Af kirkegården der lå rundt om kirken er der intet at se i dag."

5-6 meter høje stenvægge

Når man træder ind i den meget velbevarede kirkeruin, mærker man tydeligt historiens vingesus, som om nordboerne for kort tid siden havde  forladt bygningen. Godt nok er trætaget og interiøret væk, men ellers står den  stort set som den blev forladt i 1400-tallet med stenvægge i 5-6 meters højde.


Af kirkegården der lå rundt om kirken er der intet at se i dag, men  stenhegnet rundt kirkegården kan dog anes i terrænet.

Vigtigt samlingssted

Fårene går i nærheden og nipper til græsset og de spæde grønne skud, en ravn flyver forbi og skriger sit hæse skrig og ellers er den øredøvende totale stilhed, det der møder den besøgende der kommer til dette historiske sted. Fjeldene og fjorden der omgiver kirken har ikke ændret sig i de forløbne århundreder.

Ved de kirkelige højtider i løbet af året samledes man fra nær og fjern, på fjorden lå nordboernes skibe side om side og over land kom man til hest eller til fods. Umiddelbart vest for kirken findes ruinrester af et stort boligkompleks med stalde og festsal til de mange besøgende.

"Ved de kirkelige højtider i løbet af året samledes man fra nær og fjern."

"Den sidste nedskrevne kirkelige handling i Hvalseykirken er et bryllup."

Sidste vidnesbyrd stammer fra 1408

Den sidste nedskrevne kirkelige handling i Hvalseykirken er et bryllup der fandt sted d. 16. september 1408, dette blev nedskrevet et par år senere på Island. Det fortælles, at der var mange i kirke den dag, hvilket må tages som udtryk for at der stadig var mange nordboere på den tid.

På fjorden er nordboernes skibe byttet ud med den moderne motorbåd, der sejler nutidens besøgende til kirken.

Ruiner spredt med rund hånd

I Sydgrønland er der overalt mange ruinrester fra denne tid og vil du besøge denne spændende lokalitet i Grønland kan turistkontoret i Qaqortoq - Greenland Sagalands være behjælpelig.

  • Nærmere information på www.sagalands.com
  • Kontoret i Narsarsuaq, www.blueice.gl
  • Damt kan være behjælpelige med at guide vej til øvrige nordboruiner i Sydgrønland.