"Det var sandsynligvis biskop Arnald, der sørgede for at oprette to klostre i Sydgrønland, ét for munke og ét for nonner."

Gardar Domkirke

Efter kristendommens indførsel i Grønland omkring årtusindeskiftet stod religionen så stærkt, at en biskop blev udpeget i 1124, den unge præst Arnald.

Det imponerende bispesæde Gardar blev derfor anlagt kort efter i det område man i dag kender som Igaliku tæt ved Narsarsuaq. Biskoppen blev landets største jordejer, og det var sandsynligvis biskop Arnald, der sørgede for at oprette to klostre i Sydgrønland, ét for munke og ét for nonner.

Ruinerne af domkirken og bispegården er blevet renoveret i de seneste år og fremstår i dag som et smukt minde over vikingeæraen i Grønland. Selve domkirken målte hele 27 x 16 meter, og det var dermed den største af alle middelalderlige kirker i Grønland.


I dag er det kun den øverste del af kirkens og bispegårdens fundament, man kan se og man har endnu ikke lavet en fuldt opført rekonstruktion af bygningerne som ved Qassiarsuk.

"Selve domkirken målte hele 27 x 16 meter."