Kangaatsiaq betyder "det ganske lille forbjerg" og byen er Grønlands yngste, da den først fik bystatus i 1986, men selve bosættelsen er naturligt nok ældre.

Kangaatsiaq er en uberørt lille by, hvor der ikke er store hoteller eller turistkontorer - faktisk kun private indkvarteringsmuligheder og en enkelt internetcafé. Her blandt de mange kulørte enfamiliehuse kan man skrive hjem til venner og familie om en autentisk og næsten uberørt by i Grønland.

Her blandt de mange kulørte enfamilieshuse kan man skrive hjem til venner og familie om en autentisk og næsten uberørt by i Grønland.

  • Byen fik bystatus i 1986

  • Der bor omkring 550 mennesker i Kangaatsiaq

  • Der bor lidt over 700 i de fire nærliggende bygder Attu, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk og Iginniarfik.

  • Der er både børnehave, skole, dagligvarebutik og posthus

  • Hovederhvervet er fiskeri og fangst

Tæt på den grønlandske natur

Øst for Kangaatsiaq åbner et 150 km stort fjordsystem sig med utallige øer, vige og bugter, og der er gode muligheder for at udforske det beskyttede farvand med båd, kano eller havkajak.

Undervejs er der rig lejlighed til at opleve dyrelivet, der blandt andet omfatter rensdyr, ræve og harer samt mange forskellige fuglearter. I havet omkring Kangaatsiaq lever mange arter af Grønlands forskellige havpattedyr såsom grønlandssæler, pukkelhvaler og vågehvaler.

Hundeslæde og kajakker

Vinter og forår er hundeslæden det mest velegnede transportmiddel til både jagt og fritidsbrug. Men adgangsvejene til og fra byen er først og fremmest med skib fra enten Aasiaat eller Sisimiut.

Fiskeriet og fangstens store betydning præger fortsat bybilledet. Mellem hunde og slæder står tørrestativer til fisk og kød, udspilede sælskind, garn, bøjer og kajakker.

  • Byen er Grønlands yngste og kun få turister har lagt vejen forbi den lille by med sit enorme fjordsystem med øer, vige og bugter

  • Om vinteren er hundeslæder og snescootere de bedste transportmidler i byen

  • Der er ingen hoteller, men der er overnatningsmuligheder - enten hos de private eller ved hjælp af kommunen.

  • Den nærmeste by er Aasiaat